Beratung +49 (0) 80 66 - 98 69 000

  Kostenloser Versand

  14 Tage kostenloser Umtausch

  Sicher einkaufen dank SSL

Uvjeti

Uvjeti i odredbe i podaci o korisnicima

I. Opći uvjeti poslovanja

§ 1. Osnovne odredbe

(1) Sljedeći uvjeti primjenjuju se na ugovore koje sklapate s nama kao dobavljač ( Inntal Sport GmbH ) putem web stranice skinfoxstore.de. Osim ako nije drugačije dogovoreno, uključivanje bilo kojih uvjeta koje ste možda koristili je u suprotnosti.

(2) Potrošač u smislu sljedećih propisa je svaka fizička osoba koja sklapa pravni posao u svrhe koje se pretežno ne mogu pripisati njihovoj trgovačkoj niti samostalnoj profesionalnoj djelatnosti. Poduzetnik je svaka fizička ili pravna osoba ili poslovno sposobno društvo koje pri sklapanju pravnog posla djeluje u obavljanju svoje samostalne profesionalne ili trgovačke djelatnosti.

§ 2. Sklapanje ugovora

(1) Predmet ugovora je prodaja robe  .

(2) Čim se dotični proizvod postavi na naše web stranice, dajemo vam obvezujuću ponudu za sklapanje ugovora putem internetske košarice pod uvjetima navedenim u opisu artikla. 

(3) Ugovor se sklapa putem sustava online košarica kako slijedi:
Roba namijenjena kupnji stavljaju se u "kolica za kupovinu". Odgovarajućim gumbom na navigacijskoj traci možete pozvati "košaricu" i izvršiti izmjene u bilo kojem trenutku.
Nakon što pozovete stranicu "Blagajna" i unesete svoje osobne podatke kao i uvjete plaćanja i dostave, podaci o narudžbi bit će prikazani kao pregled narudžbe.


Ako koristite sustav trenutnog plaćanja (npr. PayPal / PayPal Express, Amazon Payments, Sofortüberweisung) kao način plaćanja, bit ćete preusmjereni na stranicu s pregledom narudžbe u našoj online trgovini ili preusmjereni na web stranicu davatelja trenutnog plaćanja sustav.
Ako ste proslijeđeni na odgovarajući sustav instant plaćanja, napravite odgovarajući odabir ili tamo unesite svoje podatke. Konačno, podaci o narudžbi bit će prikazani kao pregled narudžbe na web stranici davatelja sustava trenutnog plaćanja ili nakon što ste preusmjereni na našu internetsku trgovinu.


Prije slanja narudžbe imate mogućnost ponovnog provjeravanja pojedinosti u pregledu narudžbe, izmjena (također pomoću funkcije "nazad" internet preglednika) ili otkazivanja narudžbe.
Slanjem narudžbe putem odgovarajućeg gumba ("narudžba uz obvezu plaćanja" ili slične oznake) izjavljujete da prihvaćate ponudu na pravno obvezujući način, čime se zaključuje ugovor.

(4) Vaši zahtjevi za pripremu ponude za Vas nisu obvezujući. Napravit ćemo vam obvezujuću ponudu u tekstualnom obliku (npr. putem e-pošte) koju možete prihvatiti u roku od 5 dana (osim ako u ponudi nije naveden drugačiji rok).

(5) Obrada narudžbe i prijenos svih informacija potrebnih u vezi sa sklapanjem ugovora odvija se putem e-maila, u nekim slučajevima automatski. Stoga morate osigurati da je adresa e-pošte koju ste nam dali ispravna, da je zaprimanje e-mailova tehnički zajamčeno i, posebno, da ga ne sprječavaju SPAM filteri.

§ 3 Posebni ugovori o ponuđenim načinima plaćanja

(1) Provjera kreditne sposobnosti
Ako izvršimo plaćanje unaprijed, npr. prilikom plaćanja fakture ili izravnog terećenja, vaši će podaci biti poslani na
PayPal (Europe) S.à rl et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxembourg . Zadržavamo pravo odbiti vam način plaćanja na račun ili izravno terećenje kao rezultat provjere kreditne sposobnosti.

§ 4. pravo zadržavanja , zadržavanje vlasništva

(1) Pravo zadržavanja možete ostvariti samo ako se radi o tražbinama iz istog ugovornog odnosa.

(2)  Roba ostaje u našem vlasništvu dok se kupoprodajna cijena ne plati u cijelosti.

(3)  Ako ste poduzetnik, vrijedi i sljedeće:

a) Zadržavamo vlasništvo nad robom dok se sva potraživanja iz tekućeg poslovnog odnosa ne podmire u cijelosti. Zalog ili ustupanje kao osiguranje nije dopušteno prije nego što vlasništvo nad rezerviranom robom pređe.

b) Robu možete preprodati u uobičajenom tijeku poslovanja. U tom slučaju nam ustupate sva potraživanja u visini iznosa fakture koja vam pripadnu preprodajom, a mi prihvaćamo ustup. Nadalje ste ovlašteni za naplatu potraživanja. Međutim, ako svoje obveze plaćanja ne ispunjavate uredno, zadržavamo pravo da sami naplatimo potraživanje.

c) Ako se rezervirana roba kombinira i miješa, stječemo suvlasništvo nad novim artiklom razmjerno fakturnoj vrijednosti rezervirane robe prema ostalim obrađenim artiklima u trenutku obrade.

d) Obvezujemo se otpustiti vrijednosne papire na koje imamo pravo na vaš zahtjev ukoliko je ostvariva vrijednost naših vrijednosnih papira veća od potraživanja koje treba osigurati za više od 10%. Mi smo odgovorni za odabir vrijednosnih papira koji će biti objavljeni.


§ 5 Jamstvo

(1) Primjenjuju se zakonom propisana jamstvena prava.

(2)  Kao potrošač, molimo Vas da odmah nakon isporuke provjerite robu na kompletnost, očite nedostatke i oštećenja u transportu te da nas i prijevoznika obavijestite o eventualnim reklamacijama u najkraćem mogućem roku. Ako se ne pridržavate, to nema utjecaja na vaša zakonska jamstvena potraživanja.

(3)  Ako neko svojstvo robe odstupa od objektivnih zahtjeva, smatra se da je odstupanje dogovoreno samo ako smo Vas o istom obavijestili prije podnošenja ugovorne izjave i ako je odstupanje izričito i posebno dogovoreno između ugovornih strana.

(4) Ako ste poduzetnik, u odstupanju od gore navedenih garancijskih odredbi vrijedi sljedeće:

a)
   Kao kvalitetu robe suglasni su samo naši vlastiti podaci i opis proizvoda proizvođača, ali ne i ostale reklame, javne promocije i izjave proizvođača.

b)
  U slučaju kvarova, dat ćemo jamstvo, prema vlastitom nahođenju, ispravkom ili naknadnom isporukom.  Ako otklanjanje kvara ne uspije, možete zahtijevati smanjenje cijene ili odustati od ugovora. Otklanjanje nedostataka smatra se neuspjelim nakon drugog neuspješnog pokušaja, osim ako nešto drugo proizlazi iz vrste robe ili nedostatka ili drugih okolnosti. U slučaju popravka, ne moramo snositi povećane troškove koji proizlaze iz prijevoza robe na lokaciju koja nije mjesto izvršenja ako prijevoz ne odgovara namjeni robe.

c)
  Jamstveni rok je godinu dana od dana isporuke. Skraćeni rok se ne primjenjuje:

- krivo prouzročena šteta koja je nama pripisana kao posljedica ozljede života, tijela ili zdravlja te druge štete uzrokovane namjerno ili krajnjom nepažnjom;
- ukoliko smo na prijevaru prikrili nedostatak ili preuzeli jamstvo za stanje artikla;
- za predmete koji su korišteni za građevinu u skladu s njihovom uobičajenom uporabom i uzrokovali njezin nedostatak;
- u slučaju zakonskih regresnih prava koje imate protiv nas u vezi s jamstvenim pravima.

§ 6 Izbor zakona, mjesto obavljanja, mjesto nadležnosti

(1)  Primjenjuje se njemački zakon. Za potrošače se ovaj izbor prava primjenjuje samo u mjeri u kojoj se ne povlači zaštita koju osiguravaju prisilne odredbe zakona države uobičajenog boravišta potrošača (načelo povoljnosti).

(2)  Mjesto obavljanja svih usluga koje proizlaze iz poslovnog odnosa s nama i nadležnost je naše sjedište ako niste potrošač nego trgovac, pravna osoba javnog prava ili poseban fond javnog prava.  Isto vrijedi ako nemate opću nadležnost u Njemačkoj ili EU ili ako vaše prebivalište ili uobičajeno boravište nije poznato u vrijeme podnošenja tužbe. Ovlaštenje za žalbu sudu u drugom zakonskom mjestu nadležnosti ostaje nepromijenjeno.

(3)  Odredbe UN-ove konvencije o prodaji izričito se ne primjenjuju.

II. Informacije o kupcima

1. Identitet prodavatelja

Inntal Sport GmbH
Kufsteiner Strasse 58
83075 Bad Feilnbach
Njemačka
Telefon: 080669869000
E-pošta: customersupport@inntalsport.deAlternativno rješavanje sporova:
Europska komisija osigurava platformu za izvansudsko online rješavanje sporova (OS platforma), dostupnu na https://ec.europa.eu/odr .


2. Podaci o sklapanju ugovora

Tehnički koraci za sklapanje ugovora, sklapanje samog ugovora i opcije ispravka provode se u skladu s propisima „Sklapanje ugovora“ u našim Općim uvjetima (I. dio).

3. Jezik ugovora, pohrana teksta ugovora

3.1. Ugovorni jezik je njemački
  .

3.2. Ne spremamo cijeli tekst ugovora. Prije slanja narudžbe putem online sustava košarica
  podaci o ugovoru mogu se ispisati ili spremiti elektronički pomoću funkcije ispisa preglednika. Nakon što primimo narudžbu, podaci o narudžbi, podaci propisani zakonom za ugovore na daljinu i Opći uvjeti poslat ćemo vam ponovno putem e-pošte.

3.3. Ako zatražite ponudu izvan sustava online košarica, dobit ćete sve podatke o ugovoru kao dio obvezujuće ponude u tekstualnom obliku, npr. e-poštom, koji možete ispisati ili spremiti elektronički.

4. Bitne karakteristike robe ili usluge

Bitne značajke robe i/ili usluge mogu se pronaći u odgovarajućoj ponudi.

5. Cijene i uvjeti plaćanja

5.1. Cijene navedene u odgovarajućim ponudama i troškovi dostave predstavljaju ukupne cijene i uključuju sve komponente cijene uključujući sve primjenjive poreze.

5.2. Troškovi dostave nisu uključeni u kupovnu cijenu.
  Mogu se pozvati putem odgovarajuće označene tipke na našoj web stranici ili u odgovarajućoj ponudi,  prikazani su zasebno tijekom procesa narudžbe i dodatno ih snosite, osim ako je obećana besplatna dostava.

5.3. Ako se isporuka vrši u zemlje izvan Europske unije, mogu nastati dodatni troškovi za koje nismo odgovorni, kao što su carine, porezi ili naknade za prijenos novca (bankovni prijenos ili naknade za tečaj), koje morate snositi.
 

5.4.
  Troškovi nastali prijenosom novca  (provizije bankovnog prijenosa ili tečajne naknade)  su od tebe  snosi se u slučajevima kada je isporuka izvršena u državu članicu EU, a plaćanje je izvršeno izvan Europske unije.

5.5. Načini plaćanja koji su Vam dostupni prikazani su pod odgovarajućim označenim gumbom na našoj web stranici ili u odgovarajućoj ponudi.

5.6. Ako za pojedine načine plaćanja nije drugačije navedeno, zahtjevi za plaćanje iz sklopljenog ugovora dospijevaju odmah.

6. Uvjeti isporuke

6.1. Uvjete isporuke, datum isporuke i sva postojeća ograničenja isporuke možete pronaći pod odgovarajućim gumbom na našoj web stranici ili u odgovarajućoj ponudi.

6.2. Ako ste potrošač, zakonom je regulirano da rizik od slučajnog gubitka i slučajnog propadanja artikla koji se prodaje tijekom otpreme prelazi na Vas tek kada Vam se roba preda, bez obzira na to je li pošiljka osigurana ili neosigurana. Ovo se ne primjenjuje ako ste samostalno naručili prijevoznu tvrtku koju nije imenovao izvođač ili druga osoba odgovorna za obavljanje pošiljke.

Ako ste poduzetnik, dostava i otprema su na vlastitu odgovornost.

7. Zakonska odgovornost za nedostatke

Odgovornost za nedostatke temelji se na odredbi "Jamstvo" u našim Općim uvjetima (I. dio).

Ove odredbe i uvjete i podatke o klijentima izradili su odvjetnici Händlerbund-a, koji su specijalizirani za informatičko pravo, te se stalno provjeravaju da li su u skladu sa zakonima. Händlerbund Management AG jamči pravnu sigurnost tekstova i snosi odgovornost u slučaju upozorenja. Više informacija o tome možete pronaći na:
  https://www.haendlerbund.de/ de/dienstleistungen/ legal security/agb-service .

zadnje ažuriranje: 01.01.2022


Zuletzt angesehen