Beratung +49 (0) 80 66 - 98 69 000

  Kostenloser Versand

  14 Tage kostenloser Umtausch

  Sicher einkaufen dank SSL

pravo na povlačenje

Pravo na povlačenje 
(Potrošač je svaka fizička osoba koja sklapa pravni posao u svrhe koje uglavnom nisu komercijalne niti samostalne djelatnosti.)

Pravo na povlačenje

pravo na povlačenje
Imate pravo odustati od ovog ugovora u roku od 14 dana bez navođenja razloga.
Rok za otkazivanje je 14 dana od dana


- na kojoj ste vi ili treća strana koju ste naveli, a koja nije prijevoznik, preuzeli robu, pod uvjetom da ste naručili jednu ili više roba kao dio jedne narudžbe i da je to ili će biti isporučeno odjednom ;

- na kojoj ste vi ili treća strana koju ste naveli, a koja nije prijevoznik, preuzeli posljednju robu, pod uvjetom da ste naručili više robe kao dio jedne narudžbe i da se ona isporučuje zasebno ;

- na kojoj ste vi ili treća osoba koju ste naveli, a koja nije prijevoznik, preuzeli u posjed posljednju djelomičnu pošiljku ili zadnji komad, ako ste naručili robu koja se isporučuje u više djelomičnih pošiljki ili komada ;

Kako biste iskoristili svoje pravo na povlačenje, morate nam poslati (Inntal Sport GmbH, Kufsteiner Strasse 58, 83075 Bad Feilnbach, broj telefona: 080669869000, broj faksa: 080668849116, e-mail adresa: customersupport@inntalsport.de) jasnu izjavu. (npr. pismo poslano poštom, faksom ili e-poštom) o vašoj odluci da odustanete od ovog ugovora. Za to možete koristiti priloženi uzorak obrasca za opoziv, ali to nije obvezno.

Također možete elektronički ispuniti i predati obrazac za otkazivanje ili bilo koju drugu jasnu izjavu na našoj web stranici (skinfoxstore.de). Ako iskoristite ovu opciju, bez odgađanja ćemo vam poslati potvrdu o primitku takvog opoziva (npr. e-poštom).

Da biste ispunili rok za otkazivanje, dovoljno je da prije isteka roka za otkazivanje pošaljete obavijest o ostvarivanju prava na otkaz.

Posljedice opoziva

Ako poništite ovaj ugovor, platili smo vam sve uplate koje smo primili od vas, uključujući troškove dostave (osim dodatnih troškova koji proizlaze iz činjenice da ste odabrali drugu vrstu dostave od najjeftinije standardne dostave koju nudimo imati), odmah, a najkasnije u roku od 14
  dana od dana kada smo primili obavijest o vašem raskidu ovog ugovora. Za ovu otplatu koristimo isto sredstvo plaćanja koje ste koristili u izvornoj transakciji, osim ako nešto drugo nije izričito dogovoreno s vama; ni pod kojim okolnostima vam neće biti naplaćene naknade za ovu otplatu.

Možemo odbiti povrat dok ne primimo robu nazad ili dok ne dostavite dokaz da ste vratili robu, ovisno o tome što je ranije.

Robu morate vratiti odmah, a u svakom slučaju najkasnije do 14  dana od dana kada ste nas obavijestili o raskidu ovog ugovora  vratiti ili predati. Rok je ispoštovan ako robu vratite prije isteka roka od 14 dana .

Snosite izravne troškove povrata robe koja se može poslati u paketu kao i izravne troškove povrata robe koja se ne može poslati u paketu u iznosu od 50 EUR.

Odgovorni ste samo za bilo kakvu umanjenu vrijednost robe koja je posljedica rukovanja osim onoga što je potrebno za utvrđivanje prirode, karakteristika i funkcioniranja robe.

Razlozi isključenja ili isteka

Pravo odustajanja ne odnosi se na ugovore


- za isporuku robe koja nije montažna i za čiju je proizvodnju odlučujuća individualna selekcija ili opredjeljenje potrošača ili koja je jasno prilagođena osobnim potrebama potrošača;
- za isporuku robe koja se može brzo pokvariti ili čiji bi rok upotrebe uskoro bio prekoračen;
- za isporuku alkoholnih pića čija je cijena ugovorena pri sklapanju ugovora, a koja se mogu isporučiti najkasnije 30 dana od sklapanja ugovora, a čija trenutna vrijednost ovisi o kretanjima na tržištu nad kojima poduzetnik nema utjecaja;
- za isporuku novina, periodičnih publikacija ili časopisa s izuzetkom ugovora o pretplati.

Pravo na odustanak prerano prestaje za ugovore

- za isporuku zapečaćene robe koja zbog zdravstvene zaštite ili higijene nije prikladna za povrat ako joj je nakon isporuke skinut pečat;
- za isporuku robe ako je ona zbog svoje prirode bila neodvojivo pomiješana s drugom robom nakon isporuke;
- za isporuku zvučnih ili video zapisa ili računalnog softvera u zapečaćenom pakiranju ako je pečat slomljen nakon isporuke.Uzorak obrasca za povlačenje

(Ako želite raskinuti ugovor, ispunite ovaj obrazac i pošaljite ga natrag.)

- Intal Sport GmbH, Kufsteiner Strasse 58, 83075 Bad Feilnbach , broj faksa: 080668849116, e-mail adresa:
  customersupport@inntalsport.de :

- Ja/mi (*) ovime opozivamo ugovor koji smo ja/mi (*) sklopili za kupnju sljedeće robe (*)/
  pružanje sljedeće usluge (*)

- Naručeno (*)/primljeno (*)

- Ime potrošača
- Adresa potrošača(a)
- Potpis potrošača(a) (samo ako je obavijest na papiru)
- Datum

(*) Izbrisati gdje nije primjenjivo.


Zuletzt angesehen